Karvasy (1848-ig Karpf)Ágoston, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2013. május 30., 15:21-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1809. május 1. – Bécs, 1896. január 21.: egyetemi tanár.

Alsó-és középfokú iskoláit Győrött, egyetemi tanulmányait Pesten végezte, ott lett ügyvéd. 1835-ben a nagyváradi Királyi Jogakadémián a polgári tudományok és a magyar váltójog tanára. 1838-ban a győri Királyi Kerületi Jogakadémiára helyezték, ahol a váltójog mellett a politika rendes tanára. 1846-ban a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem tanára, de Győrött is folytatta munkáját. Több tanulmányt közölt a Magyar Akadémiai Értesítőben. 1848 márciusában fegyverbe szólította az akadémiai ifjúságot, az akadémista nemzetőrök parancsnoka. 1849-ben a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemre került. 1868-ban királyi tanácsosi címet kapott, nyugalomba vonult, Bécsbe költözött.

(T. L.)

Műveit ismerteti

  • MK 1860–1875, MÉL, MNBK, PETRIK, SZINNYEI

Felhasznált irodalom

GYK 1868. nov. 8. p. 363. – PNL – GYKTAT 3. köt. p. 88. – MVV p. 182. – SZIKLAY p. 146. – SZINNYEI – B. Kállay István: Karvasy Győrött. Adatok a magyar politikatudomány létrejöttének történetéhez. = GYT 20. köt. 2000. p. 26–42.

Szakirodalmi rövidítések