Karsay Sándor, téthi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2013. május 7., 15:02-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1814. március 14. – Győr, 1902. június 4.: evangélikus püspök. Szülők: K. Sándor, Múth Mária. Felesége: Soós Teréz. Sopronban végezte az evang…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1814. március 14. – Győr, 1902. június 4.: evangélikus püspök.

Szülők: K. Sándor, Múth Mária. Felesége: Soós Teréz.

Sopronban végezte az evangélikus líceumot és az Ágostai Hitvallású Evangélikus Theológiai Akadémiát. 1834-től egy évig a bécsi protestáns teológiai intézetben tanult. Két évig nevelő gr. Zay Károly gyermekei mellett. 1837-ben került Veszprém megyébe, a mencshelyi evangélikus egyházközségbe. Kis János püspök ez év áprilisában Sopronban lelkésszé ordinálta. Ezután mencshelyi, 1839-től téti lelkész. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1847-ben aljegyzőjévé, 1863-ban főjegyzővé, 1866-ban püspökké választotta. 1858-tól 1866-ig esperese a győri egyházmegyének. Püspökként a győri egyházközség lelkésze 1867-től. Szolgálata idején, 1883-banmegalapították a Szegény és Árva Intézetet, amely Kálvária utcai első otthonából 1912-ben a Rábaparti új épületbe költözött, és ott Evangélikus Szeretetház néven ma is működik. 1884-ben királyi tanácsosi címet kapott. Az 1891–1894. évi budapesti evangélikus zsinat elnöke. 1895 nyarán szembetegsége miatt lemondott a püspökségről, de győri lelkészi állását továbbra is betöltötte. Püspöki szolgálata idején kapott egyházkerülete új szervezeti rendtartást. – A győri köztemető díszsírhelyén nyugszik.

(T. O.)

Műveit ismerteti

  • SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

GYK 1866. okt. 21. p. 335., 1871. szept. 17. p. 328–329. – GYH 1904. máj. 26. p. 1–2. – MVV p. 182. – Payr Sándor: Téthi Karsay Sándor = Evangélikus Egyházi Élet 1914. – Pálmai Lajos: A győri Evangélikus Szeretetház története 1883– 1933. Győr, 1933. – MPETL p. 298. – SZINNYEI – Magassy Sándor: Onomasticon... (kézirat).

Szakirodalmi rövidítések