Kaczander Zsigmond

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1857 – Győr, 1911. november 4.: gyárigazgató.

Szülők: dr. K. Mór, Leopold Róza. Felesége: Neumann Janka.

A Győri Szeszgyár és Finomító Rt. igazgatója, Győr szabad királyi város törvényhatósági tagja, a Győri Lloyd Kereskedelmi Testület választmányi, a Győrmegyei és Városi Önsegélyező Szövetkezet igazgatósági tagja, a Kereskedelmi és Iparkamara beltagja, a Philantropia szabadkőműves-páholy rendes tagja és a Győri Magántisztviselők Otthona alapító tagja. Utolsó lakhelye a Budai út 3.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

Győri Magántisztviselők Lapja, 1911. nov. 16. p. 1. – HA Győr 713/1911.

Szakirodalmi rövidítések