Kálóczy Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pataháza, 1819. június 12. – Győr, 1898. június 29.: ügyvéd.

Szülők: K. Mihály, Homor Julianna. Felesége: Kálóczy Emília.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, 1834–1838 között a győri Királyi Jogakadémián folytatta tanulmányait. Pozsonyban gr. Nádasdy Lipót mellett joggyakornok. Egyik alapítója a Győri Olvasó Egyletnek. 1843-ban Győr vármegye népnevelésügyi bizottságának tagja. 1848-ban Győr egyik vezérszónoka, az alkotmányos megyei hatóság másodalispánja. A téti választókerület országgyűlési képviselője 1848. június 23-ától. A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült, elmenekült az országból. Párizsban telepedett le, 1852-ben hazatért. A család mindszenti birtokára száműzték. Régészeti és numizmatikai magánstúdiumot folytatott. 1861. január 7-étől Győr vármegye másodalispánja. 1861. március 20-ától, majd 1865. november 16-ától ismét országgyűlési képviselő a sokoróaljai kerületben. A provizórium idején visszavonult Mindszentre. Megvásárolta Ebenhöch Ferenc kanonok magyar pénzgyűjteményét. Egyik fő szervezője a Dunántúli Történetkedvelők Társasága 1864-es győri találkozójának. 1867. január 12-én lemondott mandátumáról. Ezután a közalapítványi birtokok somlóvásárhelyi kerületi főtisztje 1886-os nyugdíjazásáig. Tagja a megyei közgyűlésnek, 1875-től a győri katolikus önkormányzatnak. Győri otthona (Teleki u. 57.) rendszeres gyülekezőhelye volt a tudomány és a művészet barátainak. – A mindszenti temető díszsírhelyén nyugszik.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1861. márc. 21. p. 89., 1865. nov. 19. p. 491., nov. 23. p. 493–494. – SZINNYEI – MVV p. 435. – Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. Bp., 1967. p. 516–534. – ENOTA p. 419–420. – Tóth László: K. L. életútja = Arrabona, 35. sz. 1996. p. 277–284. – Dominkovits Péter: Kálóczy Lajos: szócikk az 1848/49. évi országgyűlés történeti almanachja számára. Sopron, 1998. (kézirat) – HA Győr 366/ 1898.

Szakirodalmi rövidítések