Jilg J. Ede

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2013. március 4., 12:49-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1839. május 18. – Győr, 1900. május 5.: tanító.

Szülők: J. Antal, Höffer Franciska. Felesége: Balog Mária.

A győri Szabad Királyi Nyilvános Alreáltanoda után 1857-ben a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet. Pályáját Écsen kezdte 1861-ben, majd az újvárosi elemiben tanított 1863-ig. 1864–1868 között a Zalud-féle elemiben oktatott magyart, közben 1861–1867 között Újvárosban főtanító volt. 1872–1878 között a belvárosi fiúelemiben működött. 1883-tól a belvárosi fiúiskolában főtanító. Szervezője és egyik megalapítója a Győrvidéki Tanító Egyletnek. A Katholikus Kör könyvtárnoka, a Szent István Társulat bírálóbizottságának tagja 1895–1898 között. Rendszeresen tartott előadásokat a beszéd-és értelemgyakorlatok köréből, e témából tanítótársai részére továbbképzéseket is szervezett. Az Apáca u. 5. sz. alatt lakott.

(M. I.)

Művei

  • Huszonegy év a „Győrvidéki Tanítóegylet” életéből, 1874–1895. Győr, 1896.
  • Gyakorlati leczkék. Vezérkönyv néptanítók számára. 1–2 köt. Győr, 1889 –1890.

Felhasznált irodalom

Ujlaki Géza: Jilg J. Ede = Magyar Pedagógiai Szemle 1892. p. 41–46. – Jilg Alapítvány = Magyar Pedagógiai Szemle 1900. p. 49–50., 62–63. – MVV p. 181. – HA Győr 250/1900.

Szakirodalmi rövidítések