Horváth Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 14., 22:55-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Walsenburg, USA, 1915. augusztus 6. – Győr, 1980. március 7.: római katolikus pap.

Szülők: H. Lajos, Komocsár Mária.

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1935-ben, majd a Győri Püspöki Hittudományi Főiskola (1935 –40) után szentelték pappá. 1940–41-ben Árpáson, 1941–46-ban Szilban volt segédlelkész. A szili évek alatt a helyi KALOT vezetője, majd Rábacsanakon (1946–47), Gyarmaton (1947) lett plébánoshelyettes.1948-ban került a Győri Állami Apponyi Albert Leánygimnáziumba, ahol ő volt az utolsó kinevezett hitoktató. 1951 és 1956 között a győri Szent Ignác-templom igazgatója. 1956-tól székesegyházi sekrestyeigazgató és kinevezett szónok. 1956. október 25-én a városháza erkélyén mondott beszédet. Részt vett a győri fiatal papok által megfogalmazott 12 pont megszövegezésében. 1956. november 2-án elhangzott egy beszéde a Győri Rádióban, melyet az 56-os forradalom áldozatainak emlékére mondott el. 1957. március 14-én letartóztatták, 4 hónapra Kistarcsára internálták. Szabadulása után Budapesten a Széher utcai Ferenckórházban ápolták. Felépülése után visszatért Győrbe korábbi egyházi hivatalába. 1960-tól püspökitanácsos, 1966-tól 1980-ig egyházmegyei levéltáros volt. 1975. január 21-én kanonoki kinevezést kapott.

(M. E.)

= Felhasznált irodalom

SDJ p. 157. – GY1956 1. köt. p. 21., 28., 89–90. – HA Győr 368/1980.

Szakirodalmi rövidítések