Holenda Barnabás Gyula, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 15:10-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Kám, 1896. július 17. – Győr, 1967. február 27.: bencés tanár. Szülők: H. János, Szili Teréz. Gimnáziumi tanulmányait a szombathelyi Kir. Kat. Főgimnáziu…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Kám, 1896. július 17. – Győr, 1967. február 27.: bencés tanár.

Szülők: H. János, Szili Teréz.

Gimnáziumi tanulmányait a szombathelyi Kir. Kat. Főgimnáziumban végezte. 1914-ben lépett a bencés rendbe. Tanulmányait a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Kat. Szent Gellért Hittudományi Főiskolán folytatta. 1919-ben szentelték pappá, majd Esztergomban, Győrben (1922–1923), Budapesten volt gimnáziumi tanár. 1924 és 1938 között a pannonhalmi főiskolán tanított elméleti fizikát. 1932-től Győrött is tanított a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, 1938-tól 1948-ig igazgató. 1948–1950 között a Győri Püspöki Papnevelő Intézet igazgatója, 1950–1963 között a Szent Benedek-rendház házfőnöke és a gimnázium igazgatója Győrben. Tagja volt a Katolikus Tanügyi Tanácsnak. Több cikke jelent meg a Pannonhalmi Szemlében, a Vigiliában, a Katholikus Szemlében a fizika átalakulásával, annak világnézeti vonatkozásaival kapcsolatban. Matematika-tankönyveket is írt többféle iskolatípus számára.

A győri bencés templom kriptájában nyugszik.

(G. F.)

Művei

Műveit ismerteti: GULYÁS, MÉL, MKL, MNBK.

Felhasznált irodalom

A Szent István Gimnázium évkönyve. Esztergom, 1940. p. 50. – MÉL – PSZBRN p. 169. – GULYÁS – EÉSZB p. 389–392. – HA Győr 206/1967.

Szakirodalmi rövidítések