Hieronymi Ottó Ferenc Sebestyén

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1803. február 19. – Buda, 1850. április: mérnök

Szülők: H. Ottó Ferenc, Vincentia von Mansvet.

Tanulmányait a pesti Institutum Geometricumban végezte, 1823. december 7-én kapta kézhez mérnöki diplomáját. 1824-ben visszatért szülővárosába, két és fél esztendeig Győr másodmérnöke. Atyja halála után megpályázta a rajziskolai tanári állást, de nem nyerte el.

Részt vett Vásárhelyi Pál mellett a Duna-felmérés munkálataiban. Vásárhelyi helyetteseként 1833–1834-ig az al-dunai térképezés munkálatait irányította. Rövid ideig Lányi Sámuel munkatársa, 1835-től a Duna-térképezés vezetője. 1847-ben a Nyitra folyó szabályozási munkálatait vezette.

Az első magyarországi lóvontatású vasútvonalat (Pozsony és Nagyszombat között) Hieronymi tervezte és megépíttette a Pest– Szolnok közötti vasútvonalat (1844–1847-ig). 1848 nyarán a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumban a technikai vasúti osztály igazgató főmérnöke.

Az 1848– 1849-es szabadságharcban Görgey hadtestében teljesített hadmérnöki szolgálatot, fogságba esett, és az ott szerzett betegségben halt meg.

(B. Z.)


Felhasznált irodalom

MAÉL – Arrabona 1999/37. p. 265–322.


Szakirodalmi rövidítések