Hetesi Pethe Márton

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. június 3., 11:04-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1554 – Bécs, 1605. október 3.: győri római katolikus püspök Teológiai tanulmányait Krakkóban végezte. Felszentelése után javadalmat kapott a pozsonyi ká…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1554 – Bécs, 1605. október 3.: győri római katolikus püspök

Teológiai tanulmányait Krakkóban végezte. Felszentelése után javadalmat kapott a pozsonyi káptalanban. 1579 és 1588 között esztergomi kanonok. 1582. február 21-én szerémi, április 29-én pedig váci püspökké nevezte ki Rudolf király. 1585-ben elnyerte a pozsonyi prépostságot, később lemondott, s megkapta a Szent Istvánról nevezett esztergomi prépostságot. 1587-ben nagyváradi püspök.

1598. április 16-án adományozta neki a király a győri püspöki széket. Tervbe vette a török ittléte alatt erősen megrongálódott székesegyház felújítását. Rábírta a káptalant, hogy 1600-tól kezdve évi jövedelméből egy kanonoki részt ajánljon fel a templom helyrehozására. A meghalt kanonokok hagyatékából bizonyos összeget lefoglalt az építési költségek fedezésére. 1598-ban királyi kancellár, 1601-ben királyi helytartó.

Részt vett az 1604-ben tartott pozsonyi országgyűlésen. A katolikus restauráció követeként szembeszállt a soproni evangélikus városi tanáccsal, de a katolikus hitre nem tudta őket visszatéríteni. Bocskainak Sopron felé nyomuló csapatai elől Szombathelyre, majd Szalónak várába, Batthyány Ferenc birtokára menekült. Innen Bécs felé vette az irányt, ahol ízületi betegségben halt meg.

Holttestét László öccse Pozsonyba szállíttatta, a Szent Márton-templom főoltára elé temették.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. p. 183. – Bene István: Hetesi Pethe Márton győri püspök élete. Győr, 1950. (kézirat). – GYA p. 48. – SDJ – SZINNYEI – MCS


Szakirodalmi rövidítések