Hauzer (Hauser) György

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. április 29., 11:48-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Pest, 1842 – Győr, 1911. november 28.: rézműves, tűzoltóparancsnok.

Szülők: H. György, Frei Terézia. Felesége: Windhager Paulina, majd Dorner Mária. Fia, Hauzer György.

Az elemi és ipariskolát Pesten végezte. 1868-ban mint önálló rézműves telepedett le Győrött. Rézgyára a kor ipari technológiai színvonalát meghaladó üzem volt Győr belvárosában.Őt választották a Győri Ipartestület első elnökének. 1887-ben adta át helyét Zechmeister Károlynak. Az ipartestület díszelnökévé választották.

Elsők között kezdeményezte a győri önkéntes tűzoltóegylet megalakítását. 1870-ben, az egylet megalakulásakor őt választották pénztárosnak. 1876-ban kinevezték a győri tűzoltótestület parancsnokának, majd főparancsnokának. E tisztséget 34 éven át viselte. Nyugdíjba vonulásakor a testület örökös tiszteletbeli parancsnoknak választotta meg. 1886-ban megalapította a Győr-megyei Tűzoltó Szövetséget, melynek első elnökévé, 1910-ben tiszteletbeli elnökévé választották. 1888-ban az uralkodó a Korona Arany Érdemkereszttel tüntette ki.

1875. február 22-én lett Győr város törvényhatósági bizottságának tagja, melyet 36 éven át töltött be. Tagja a győri szabadelvű párt intézőbizottságának a párt feloszlatásáig. Tizenöt éven át igazgatója a Győrvárosi Kölcsönös Segélyező Egyletnek. Az 1870-es évektől több cikksorozatot írt a Győri Közlönybe, később a Győri Hírlapba a tűzoltóságok, valamint az ipartestületek szerepéről, feladatairól, működésük külföldi tapasztalatairól.

Utolsó lakhely: Arany János u. 14.

A belvárosi temető felszámolása után hamvait az új köztemető díszsírhelyén helyezték el.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1878. jan. 20. p. 3., 1880. máj. 2. p. 4., 1882. szept. 3. p. 3. – GYH 1911. nov. 30., 1938. szept. 20. p. 4. – Sáry István: A győri tűzrendészet és tűzoltóság története. Győr, 1995. – CSK – HA Győr 755/1911.

Szakirodalmi rövidítések