Hardegg, Ferdinand Graf zu

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. február 6., 19:09-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1549 – Bécs, 1595 június 16.: győri főkapitány. Alsó-ausztriai protestáns főnemesi család leszármazottja. 1580-ban és 1582-ben a magyar hadszíntéren 500…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1549 – Bécs, 1595 június 16.: győri főkapitány.

Alsó-ausztriai protestáns főnemesi család leszármazottja. 1580-ban és 1582-ben a magyar hadszíntéren 500 német nehézlovas kapitánya. 1582-ben alsó-ausztriai főpohárnok és a stájer tartomány étekfogója címeket viselte. 1584-től haditanácsos, két éven át az alsó-ausztriai lovasság ezredese. 1589 szeptemberében a szatmári vár főkapitányává nevezték ki, mely tisztségében 1592 júliusáig maradt, miközben ideiglenesen ellátta a felső-magyarországi főkapitányság (Kassa) irányítását is.

Győri főkapitányi kinevezése 1591 októberében kelt, de beosztását csak egy esztendővel később vette át. Itteni működése idején több jelentős akciót vezetett a törökök által elfoglalt várak ellen. Miután 1594. szeptember 29-én hosszú ostrom után, a császári fősereg viszszavonulását követően átadta a várat Szinán nagyvezér csapatainak, hamarosan letartóztatták és perbe fogták. A halálos ítéletet 1595. június 16-án a bécsi Am Hof téren hajtották végre.

Holttestét a család kreuzensteini várában temették el, síremléke ma a hardeggi templomban látható.

(Ge. L.)


Felhasznált irodalom

MNT 5. köt. – Mohl Antal: Győr eleste és visszavétele 1594–1598. Győr, 1914. – Lengyel Alfréd: Győr eleste és visszavétele a valóság tükrében = Hadtörténeti Közlemények 1959/2. p.167–221. – MÉL – Gecsényi Lajos: Katonák és polgárok a győri végvárban a XVI–XVII. században = Hadtörténeti Közlemények 1984/4. p. 664 –686. –VeressD. Csaba:Agyőrivár.Bp.,1993.–Kelenik József: Áruló vagy áldozat? = Rubicon 1995/6–7. p. 14–15. – Pálffy Géza: Bécs védőbástyájának töröktől való visszafoglalása 1598ban = „Megvétetett Győr vára”. Győr, 1998. p. 5–10. – CSV p. 180–183., 208–209., 235., 238., 245., 247., 251., 256.

Szakirodalmi rövidítések