Hajnik Imre, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. január 17., 16:48-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Pest, 1840. április 5. – Budapest, 1902. augusztus 30.): jogtörténész Tanulmányait Bécsben és Pesten végezte, 1864-ben jogi doktorátust szerzett. Először a p…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Pest, 1840. április 5. – Budapest, 1902. augusztus 30.): jogtörténész

Tanulmányait Bécsben és Pesten végezte, 1864-ben jogi doktorátust szerzett. Először a pozsonyi Királyi Akadémián tanársegéd és könyvtárnok, 1865-től a nagyváradi Királyi Jogakadémián nyilvános rendkívüli tanár. 1866-ban Kassára helyezték át.

1867. szeptember 16-án Győrött a Királyi Jogakadémia első igazgatója. E tisztségében 1870. december 6-án a király megerősítette. 1868–1871 között nyilvános rendes tanárként magyar állam- és jogtörténetet, magyar közjogot, közigazgatási és pénzügyi ismereteket adott elő. 1871-ben az MTA levelező, 1880-ban rendes tagja.

1872-ben visszatért Pestre, ahol a Királyi Magyar Tudományegyetemen az egyetemes európai és a hazai jogtörténet tanára. Két ízben a jogi kar dékánja, 1889–90-ben rector magnificus.

(T. G.)

Műveit ismerteti

  • GULYÁS
  • MÉL
  • PETRIK
  • SZINYNYEI


Felhasznált irodalom

GYK 1870. dec. 25. p. 445. – PNL – GYKTAT p.53–54., 61–62. – RNL – MÉL – SZINNYEI


Szakirodalmi rövidítések