Héderváry János, báró

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Hédervár, 1330 – Győr, 1415. szeptember 7.: győri római katolikus püspök

Fiatalon lett győri kanonok. A kanonokságról hamarosan lemondott, és a johannita lovagok rendjébe lépett. A budafelhévizi convent elöljárója, majd a lovagrend vránai házának perjele. 1386-ban győri püspök. Unokatestvérének, Kontnak az összeesküvésében érintve volt, ezért egy időre a püspökségről is elmozdították. 1403-ban Nápolyi László trónfoglalási kísérlete idején csatlakozott a Zsigmond király elleni ligához. Miután Stibor vajda a győri várat bevette, a megtorlás sem maradt el. Az 1405. évi országgyűlés – amely rendezte a magyar városok jogállását – nem szerepeltette Győrt a tárnoki jogú városok felsorolásában, noha ez megillette volna. Ő építtette a bazilika déli oldalához a Héderváry-kápolnát (1404) gótikus stílusban.

A Héderváry-kápolna kriptájában nyugszik.

(Cs. S.)


Felhasznált irodalom

PNL – RNL – GYSZT p. 315., 317. – SDJ p. 37–38. – PIMÉA


Szakirodalmi rövidítések