Gyapay Dénes, czakóházi és döri

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. január 14., 16:46-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Tét, 1824 – Dénesháza, 1892. május 26.: ügyvéd, főispán. Atyja Gy. Pál táblabíró. Felesége: zombori Lippay Malvin. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tét, 1824 – Dénesháza, 1892. május 26.: ügyvéd, főispán.

Atyja Gy. Pál táblabíró. Felesége: zombori Lippay Malvin.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziuma után a Királyi Kerületi Akadémia hallgatója. 1838–40 között bölcselethallgató, 1840–42 között joghallgató. 1843-ben tett ügyvédi vizsgát Pesten. Az 1843– 44-es országgyűlésen részt vett az írnoki választmányban. Tagja a fiatal értelmiségiekből álló Győri Tízek közösségének. 1848 nyarán Győrött szervezte a nemzetőrséget. 1848. november 3-án beállt a honvédseregbe. 1849. március 1-jén honvéd százados. 1849. május elején Győr vármegye másodalispánja. 1849. május 10-én Győr város és megye kormánybiztos-helyettese. A szabadságharc leverése után egy időre külföldre menekült.

1867-ben másodalispán, 1871-ben első alispán. 1873-ban a vármegye és Győr város kormányzó alispánja. Miniszteri tanácsos. Elindította a Duna, Rába, Rábca szabályozásának és a belvizek levezetésének munkálatait. 1884–87 között a péri kerület országgyűlési képviselője. Ezután a csákovai kerület közalapítványi főtisztje. Élete utolsó éveit az általa alapított és róla elnevezett Dénesházán töltötte.

A téti családi sírboltban nyugszik.

(T. L.)


Felhasznált irodalom

GYK 1879. febr. 27. p. 3., 1892. május 29. p. 5. – Halász Sándor: Országgyülési almanach 1886.Képviselőház 62. – Győri Független Újság 1891. dec. 10. p. 4., 1892. máj. 29. p. 3. – Fővárosi Lapok 1892/150. – SZINNYEI – MVV – GYFBPFI. – KLK p. 241. – Hermann Róbert : Gyapay Pál téti középbirtokos 1848/49es naplója = Arrabona 35. köt. Győr, 1996. p. 250.

Szakirodalmi rövidítések