Győry Vilmos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. január 17., 16:37-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1838. január 7. – Bp., 1885. április 14.: ev. lelkész, író. Felesége: Székács Etelka. Iskoláit Győrött kezdte, a pesti evangélikus gimnázium VI. os…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1838. január 7. – Bp., 1885. április 14.: ev. lelkész, író.

Felesége: Székács Etelka.

Iskoláit Győrött kezdte, a pesti evangélikus gimnázium VI. osztálya után a VII–VIII. osztályt a piarista gimnáziumban járta ki, 1854-ben érettségizett. 1855-ben fél évig joghallgató Pesten. 1856-ban Vonyarcon, Dessewffy Ottó házánál nevelő. 1856-től 1860-ig a Pesten megnyílt Protestáns Teológiai Főiskolát látogatta, párhuzamosan beiratkozott a Királyi Magyar Tudományegyetemre. 1860–1861-ben a berlini egyetemen tanult.

Székács püspök hívására tért haza 1861 szeptemberében Pestre, segédlelkésznek. 1862-ben Orosházán lelkész. 1876 novemberében Budapesten a Deák téri templom lelkésze. A Bányai Evangélikus Egyházkerület 1873-ban főjegyzőjévé (püspökhelyettessé) választotta. Az Újszövetség történeti könyvei szövegének felelőse az 1878. évi kiadásban.

A Nemzeti Színház, ill. a Népszínház 3 színművét adta elő. A szláv nyelvek kivételével szinte valamennyi európai nyelvet beszélte. Egy ideig tanított a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban is. A Kisfaludy Társaság 1868-ban, az MTA 1872-ben levelező tagjává választotta.

Emléktáblája van Győrött a Petőfi tér 3. sz. alatt, és Gödöllőn.

(T. O.)

Műveit ismerteti:

  • GULYÁS
  • MÉL
  • MK 1876–1910
  • MNBK
  • PETRIK
  • SZINNYEI
  • UMIL


Felhasznált irodalom

MVV p. 175–176. – MPETL p. 233. – Elek László: Győry Vilmos. 1838–1885. Orosháza – Bp., 1993. – EEGYK p. 165.

Szakirodalmi rövidítések