Falusy Zsigmond

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2012. december 27., 15:05-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1734. március 30. ?, 1800 u.: festőművész. – Az 1760-as évek elején Debrecenben élt. 1764-ben a szegedi alsóvárosi templom sekrestyeszekrényének ajtaj…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1734. március 30. ?, 1800 u.: festőművész. – Az 1760-as évek elején Debrecenben élt. 1764-ben a szegedi alsóvárosi templom sekrestyeszekrényének ajtajára 12 olajképet festett a templom védőszentjeiről, másolatot készített a főoltárképről. 1765-ből maradt fenn legkorábbi női arcképe, amely a Magyar Nemzeti Galériába került. Az 1770-es években Székesfehérvárott, majd Pesten dolgozott, elsősorban arcképfestőként. Bécsben három rézmetszete jelent meg a Hadi és más nevezetes történetek című folyóiratban. Ott készült portréi alapján a Laczkovics és Károlyi grófi családtagokról festett arcképeket. 1798-ban Győrött tevékenykedett, Caneider József és felesége portréját festette meg, mindkettő a Xántus János Múzeum gyűjteményébe került. Arcképein őszinte jellemábrázolásra törekedett, rajza fegyelmezett, festésmódja mesterkéletlen.

(N. M. J.)

Alkotásai

  • Védőszentek. (alsóvárosi templom) Szeged, 1764.
  • Kazinczy-portré. Pest, 1777.
  • Caneider József és felesége portréja. Győr, 1798.


Felhasznált irodalom

Mészáros Júlia: Festészet Győrött a XVII– XVIII. században – Győri festők = GYT 12. köt. 1992. p. 132.

Szakirodalmi rövidítések