Füves Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2013. január 8., 12:11-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1879. augusztus 30. – Dör, 1953. április 3.: főügyész, felsőházi tag. Felesége: Kienitz Erzsébet, gyermekeik: Ilona, István, Tibor, Mária. A Pannonh…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1879. augusztus 30. – Dör, 1953. április 3.: főügyész, felsőházi tag.

Felesége: Kienitz Erzsébet, gyermekeik: Ilona, István, Tibor, Mária.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1897-ben. 1897–1901 között a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen jog-és államelméletet tanult. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen avatták doktorrá 1902-ben. A győri királyi törvényszéken díjtalan joggyakornok. 1903-ban a szombathelyi királyi törvényszéknél aljegyző. 1905-ben bírói gyakorlati vizsgát tett. 1913-ban albíró, 1914-től vizsgálóbíró, majd törvényszéki bíró Komáromban, 1916-tól királyi ügyész, 1917-től vezető ügyész. 1919-ben a cseh kormánynak nem tett hűségnyilatkozatot, 1920-ban Kaposvárra, majd Győrbe költözött. 1921-ben nyugdíjazását kérte, ügyvéd lett. 1925-ben Győr város tb. főügyésze. 1929-től Győr szab. királyi város törvényhatósági bizottságának tagja. 1933. január 25-én az Actio Catholica hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi szakosztályának tanácsosa és vezetője. 1934-től 1946-ig a győregyházmegyei Actio Catholica sajtószakosztályának elnöke. 1939-ben és 1942-ben Győr szabad királyi város törvényhatósága a felsőház rendes tagjává választotta. 1939 szeptemberétől a Legfőbb Fegyelmi Bíróság tagja. 1944-ig a Győri Ügyvédi Kamara választmányi tagja. 1947. július 30-ától nyugdíját megszüntették, győri házát államosították. A családi nyaralóba, Dörbe költöztek. – Győrött, a köztemetőben nyugszik a családi kriptában.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1938. dec. 7. p. 2., máj. 10. p. 2., 1940.szept. 8. p. 4. – GYÜKT p. 72., 73., 81., 86.

Szakirodalmi rövidítések