Dsida Ottó

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2012. december 21., 17:53-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győrsziget, 1874. március 22. – Mosonmagyaróvár, 1946. május 8.: tankerületi királyi főigazgató. Szülők: D. Mihály, Szerbetzky Teréz. Középiskolai tan…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győrsziget, 1874. március 22. – Mosonmagyaróvár, 1946. május 8.: tankerületi királyi főigazgató.

Szülők: D. Mihály, Szerbetzky Teréz.

Középiskolai tanulmányait Kaposváron kezdte, Trencsénben folytatta, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri főgimnáziumában érettségizett 1890-ben, Lippay-díjas tanulóként. Főiskolai tanulmányait Pannonhalmán kezdte, majd a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen természettudomány–fizika és matematika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1896-ban. 1895–1896ban a gr. Széchenyi családnál nevelőtanár. Az 1896/97. iskolaévben aszentgotthárdi Állami Főgimnáziumban helyettes tanár, 1897–1906ig a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskola rendes tanára volt. Az 1906/1907es tanévre a budapesti VII. kerületi főgimnáziumba helyezték. 1907. szeptember 1jétől kinevezték a kaposvári főgimnázium igazgatótanárává. 1911ig töltötte be e tisztséget, mert a Vallásés Közoktatási Minisztériumban tanügyi referensi feladatra kérték fel. 1917 szeptemberétől a győri főreáliskola igazgatója, és a győri tankerület királyi főigazgatójává nevezték ki. 1932. július 1-jétől nyugdíjba ment. Még ebben az évben nyugati kerületi felügyelővé nevezték ki. 1921. január 25-én a Kisfaludy Irodalmi Kör elnökévé választották. A Katholikus Kör elnöki tisztében 1920-tól többször megerősítették. Az Actio Catholica országos alelnöke, a Foederatio Emericana győri nagypriorja, a Sigmund Laudis tulajdonosa volt. – Győrött a köztemetőben, családi kriptában nyugszik.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1921. jan. 26. p. 2., 1923. jan. 23. p. 2., 1932. júl. 3. p. 3. – Dsida Ottó: Búcsú, Kocsis Lénárd: Köszöntő = A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Győri Katolikus Czuczor Gergely Gimnáziumának Értesítője az 1932/33. iskolai évről p. 6–7. – Dsida Ottó győri tankerület királyi főigazgató úr nyugalomba térése = A Győri M. Kir. Állami Révai Miklós reáliskola értesítője az 1932/33. iskolaévről p. 5–8.

Szakirodalmi rövidítések