Csizmadia Andor, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 17., 19:02-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr,1910. szeptember 4. – Budapest, 1985. június 12.: jogtörténész.

Szülők: dr.Cs.Miklós, Polgár Mária.

Születéskori lakhelye: Vásártér u. 68. Középiskolai tanulmányait a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, az egyetemet a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem és a szegedi Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jogi karán végezte. 1933-ban szerzett diplomát, majd Győr város aljegyzője és a kulturális ügyekkel foglalkozó előadója. Már joghallgatóként írt a Győri Hírlapba. 1933. május 28-ától november 26-áig a Dunántúli Hírlapot szerkesztette. A városi közigazgatás és jog történetével foglalkozó tanulmányai a Győri Szemlében jelentek meg, amelynek felelős szerkesztője és kiadója volt 1940-ben. Első összehasonlító jellegű monográfiája A magyar városok kegyurasága címmel 1937-ben jelent meg. Írt 1936-tól a Városok Lapjának, s 1939-től a Városi Szemlében is gyakran publikált.

1940-ben Kolozsvárra került, ahol a város tanácsnokaként a népjóléti ügyosztály megszervezése várt rá. 1944-ben Nagybánya polgármestere. 1945 szeptemberében a Népjóléti Minisztérium szociális osztályára került, melynek egy év múlva vezetője lett. 1946-ban az Egri Állami Jogakadémia tanára. 1949-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Alkotmányjogi Tanszékére került. 1956-ban kandidátus, ugyanez évben az Állami Egyházügyi Hivatal jogi tanácsadója. 1958-tól a Pécsi Tudományegyetemen tanított. 1959-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, a jogtörténeti tanszéket vezette, 1964–1968 között a jogi kar dékánja. 1980-ban vonult nyugdíjba.

1964-ben lett a jogtudományok doktora. 1966-tól a Jogtörténeti tanulmányok c. szakfolyóiratot szerkesztette. Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja, a Magyar Jogászszövetség Jogtörténeti Bizottságának elnöke volt. 1970-ben az Association Internationale d'Histoire du Droit et des Institutions elnökségi tagjává választották, 1976-ban a bécsi egyetem Goldenes Ehrenzeichnis-kitüntetését kapta meg. 1979-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, 1981-ben a krakkói Jagelló Egyetem díszdoktora.

(P. A.)

Művei

Műveit ismerteti: MNBK, MK 1921–44, MK 1945 –60, MÉL

Felhasznált irodalom

GYNH 1944. aug. 24. p. 5. – MÉL – Ádám Antal: Csizmadia Andor 70 éves = Jogtörténeti tanulmányok: Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Pécs, 1981. p. 17–29. – Kajtár István: Csizmadia Andor tudományos munkássága = Jogtörténeti tanulmányok: Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Pécs, 1981. p. 423–432. – Hallama Erzsébet: „Fele játék, fele gyötrelem”: Tudósportrék. Pécs, 1986. p. 201–219. – Kajtár István: Csizmadia Andor = Jogtörténeti Szemle 1987/4. – K 1992. aug. 10. p. 12. – GYSIB p. 133., 251., 277., 399. – SZA Győr 918/1910 – CSK

Szakirodalmi rövidítések