Csiszér Alajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kolozsvár, 1910. június 12. – Veszprém, 2001. december 13.: újságíró, irodalomtörténész.

A kolozsvári piarista gimnázium után felsőkereskedelmi iskolát végzett. 1930-tól Bánffy Albert titkára, az Erdélyi Szemle munkatársa. A bécsi döntések után Komáromban a Futura munkatársa, a Kisalföldi Gazda szerkesztője. 1941-től Győrben könyvelő, főkönyvelő, revizor, 1970-ben a Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező Vállalat főkönyvelőjeként ment nyugdíjba. A szomszédos országok kisebbségi irodalmát kutatta. A hetvenes évektől cikkekben népszerűsítette az erdélyi írókat, kiállításokon mutatta be Dsida Jenő irodalmi hagyatékát és a Kriterion Könyvkiadó tevékenységét. Munkatársa volt a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak. Több Dsida Jenő-kötet szerkesztője, közreadója volt. Szerkesztője a Dsida Jenő Út a Kálváriára, Dsida Jenő levelesládája és a Légy már legenda köteteknek. A Műhely és a Vigília folyóiratokban publikált. Ügyvezetője a Városi Bélyeggyűjtő Körnek. Lokálpatriótaként népszerűsítette Harsányi Lajos, Mécs László, Tűz Tamás költészetét. Utolsó éveit Veszprémben töltötte.

A győri köztemetőben nyugszik.

(T. V. L.)

Felhasznált irodalom

K 1989. okt. 14. p. 9., 1991. okt. 5. p. 9., 1999. jún. 12., 2001. dec. 14. p. 17., dec. 18. p. 4. – Műhely 6. 1990. p. 64.

Szakirodalmi rövidítések