Csirszka Konrád

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 17., 18:08-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Bezdán, 1909. augusztus 2. – Győr, 1953. december 14.: egyházi karnagy, orgonaművész, zenetanár. Anyja Schmidt Aranka. Felesége: Ekker Mária.Gyermekeik: Mária…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Bezdán, 1909. augusztus 2. – Győr, 1953. december 14.: egyházi karnagy, orgonaművész, zenetanár.

Anyja Schmidt Aranka. Felesége: Ekker Mária.Gyermekeik: Mária, Cecília, Ágnes és Konrád.

Középiskoláit a bajai ciszterci rend III. Béla Reálgimnáziumban végezte, 1927. június 17-én érettségizett. 1928–1935 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult, 1933-ban egyházi karnagyi oklevelet, 1935-ben középiskolai zenetanári, és tanítóképző intézeti zenetanári képesítést szerzett. Orgona szakon akadémiai végbizonyítványát 1945. október 15-én kapta meg, zongorából 1951-ben. Budapesten kezdett tanítani a Németh utcai Polgári Fiú Iskolában az 1935–37-es tanévben, mellette kántor, korrepetitor és zenekari pianista volt. 1937 őszén a Győri Katolikus Tanítóképző Intézetben folytatta munkáját 1948-ig, az államosításig. A 2. világháborúban 1942. július hónaptól novemberig póttartalékos karpaszományosként szolgált. 1944. augusztus 20-tól a 16/I. pótzászlóalj keretében került a frontra, 1944. november 7-én megsebesült. 1945. áprilisban fogságba esett Bajorországban, 1945. október 15én tért haza. Az 1949 –1950es tanévtől a Győri Állami Konzervatórium tanára, szolfézst és zeneelméletet oktatott. A székesegyház orgonistája volt, rendszeresen vállalta a karmelita templomban az ünnepi mise orgonakíséretét. A Magyar Vagonés Gépgyár férfikórusából vegyes kart alakított. 1945ig a Richardsgyár énekkarát is vezette. Kórust szervezett a Győri Fonodában és a Szerszámgépgyárban. Önálló orgonahangversenyeit, orgonaés zongorakíséreteit magas fokú művészi teljesítmény jellemezte. (O. H. M.) GYH 1938. jan. 29. p. 3. – DH 1941. jún. 6. p. 3. – GYNH 1943. dec. 7. p. 2. – A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve 1946/47. évre. Győr,1947. p. 3–5. – A győri Állami Zenekonzervatórium évkönyve 1947/48. évre. Győr, 1948. p. 2– 5. – Lengyel Alfréd: A győri zeneoktatás száz éve. Győr, 1962. p. 32–35. – HA Győr 760/1953.