Csider Szabó Pál

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 17., 17:31-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1689 – Győr, 1761: tanító, kántor. A győri református egyház 18. sz. első felében működő magas fokú (illusztris) iskolájának bentlakásos diákja,…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1689 – Győr, 1761: tanító, kántor.

A győri református egyház 18. sz. első felében működő magas fokú (illusztris) iskolájának bentlakásos diákja, majd tanítója. Dadi rektorsága, csépi lelkésztanítósága (lévita) után Losoncra ment kántornak, ahol mint a pietizmussal ötvözött puritanizmus jeles képviselője szoros kapcsolatba került Ráday Pállal, aki rábízta gyermekei tanítását. Ráday halála után az ócsai és nagyenyedi kántori működése végeztével újból a győri iskolához jött, ahol kántori állásáról 1745-ben mondott le. A győri reformátusok vallásszabadságának megszűnte után (1749. március 17.) vakon, könyöradományokból tengette életét.

(P. L.)

Felhasznált irodalom

GYRET – RET p. 118., 320.

Szakirodalmi rövidítések