Csider Szabó Pál

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1689 – Győr, 1761: tanító, kántor.

A győri református egyház 18. sz. első felében működő magas fokú (illusztris) iskolájának bentlakásos diákja, majd tanítója. Dadi rektorsága, csépi lelkésztanítósága (lévita) után Losoncra ment kántornak, ahol mint a pietizmussal ötvözött puritanizmus jeles képviselője szoros kapcsolatba került Ráday Pállal, aki rábízta gyermekei tanítását. Ráday halála után az ócsai és nagyenyedi kántori működése végeztével újból a győri iskolához jött, ahol kántori állásáról 1745-ben mondott le. A győri reformátusok vallásszabadságának megszűnte után (1749. március 17.) vakon, könyöradományokból tengette életét.

(P. L.)

Felhasznált irodalom

GYRET – RET p. 118., 320.

Szakirodalmi rövidítések