Csehi István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 7., 16:08-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Alsólendva, ? – Sopron, 1644.: római katolikus pap. Sennyei István püspök Veszprémből hozta magával Győrbe, 1631. július 6-án mesterkanonok lett. A káptalan…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Alsólendva, ? – Sopron, 1644.: római katolikus pap.

Sennyei István püspök Veszprémből hozta magával Győrbe, 1631. július 6-án mesterkanonok lett. A káptalani rangsorban 1632-ben pápai, 1636-ban pedig mosoni főesperes. A káptalan küldöttjeként részt vett a nagyszombati tartományi zsinaton. A káptalan földesúri jogainak erélyes védelmezője, s egyben közszereplésre alkalmas ember volt. A király a mislei prépostsággal jutalmazta. 1632-ben 800 forintért és 6 aranyért megvette a maga és szülei számára Beccaria Virgil győri olasz kereskedő házát, majd 1635-ben ismét szerzett egy házat. 1638. augusztus 24-én soproni plébánossá választották meg. A ferencesek és jezsuiták támogatásával bevezette az úrnapi körmenetet a belvárosi utcákra is.

A soproni Szentlélektemplom főoltára elé temették.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 411. – DGYK p. 27.

Szakirodalmi rövidítések