Bereczky Klára,(Brenner Elekné)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Arad, 1903. január27. –Bp.,1965.december 20.: gyógyszerész.

Atyja: dr. B. Imre.

Győrött érettségizett 1920-ban. A szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Főiskoláján diplomázott 1924. június 12-én. Az egyetemen tanársegéd 1930. szeptember 30-áig, amikor a győri közkórház gyógyszerészének hívták meg. Ő lett a kórház első főgyógyszerésze 1938-ban. 1944. február 9-én a Magyar Vagon-és Gépgyár kitelepítésekor férjével külföldre távozott. 1946. február 22-én mindketten visszatértek. Férjét azonnal, őt később internálták. A kórház csak 1949. május 17-én alkalmazta ismét. 1958-ban ment nyugdíjba. – A győri köztemetőben, családi kriptában nyugszik.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

Brenner János: A vasmegyei Brenner család genealógiája. Balatonöszöd–Bp.–Drezda, 1968. p. 59

Szakirodalmi rövidítések