Beliczay Elek, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Vanyola, 1841. augusztus 10. – ?, 1916: ügyvéd, kamarai elnök.

Középiskoláit Pozsonyban végezte. Pesten szerzett jogtudori, köz-és váltóügyvédi oklevelet. 1867 és 1870 között Veszprém megye szolgabírája. 1870-től Győrött ügyvéd. A Győri Ügyvédi Kamara alapításától 1884-ig annak titkára, ettől kezdve elnökhelyettese, 1888-tól öt éven keresztül elnöke, majd ismét elnökhelyettes. 1891-től a kamara fegyelmi bíróságának elnöki tisztét is ellátta. Az 1896-os tisztújítás során titkárrá választották. A győri jogakadémián rövid ideig polgári eljárásjogot oktatott. 1884-től a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület világi főjegyzője, 1881-től a győri evangélikus elemi iskolák iskolaszéki elnöke. Írásai jelentek meg a Jogtudományi Közlönyben, a Hazánkban, a Győri Közlönyben, a Győri Híradóban, a Győri Figyelőben és másutt. Elbeszéléseit többek között Ostorfi álnév alatt publikálta.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

GYK 1872. dec. 29. p. 481–482. – VÉL – GYÜKT

Szakirodalmi rövidítések