Balogh Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 4., 16:38-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Kapuvár, 1743 k. – Győr, 1810. július 13.: római katolikus pap.

1761-ben lépett a jezsuita rendbe, a győri Jezsuita Kollégiumban tanított, a rend 1773. évi feloszlatása után világi pap lett. A Győri Katolikus Főgimnáziumban tanított, melynek igazgatója 1796 és 1801 között. 1796-ban győri kanonok, 1795–1798-ban és 1801–1806-ban a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola igazgatója, 1805– 1810-ben szentadalberti prépost. Jelentős, 5762 kötetes könyvgyűjteményét a győri székeskáptalanra hagyta. A könyvtár a papnevelő intézet tulajdonába került. Magyar szótárhoz gyűjtött anyagot.

(G. F.)

Művei

Műveit ismerteti: SZINNYEI, GULYÁS, MKL

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – GULYÁS – GYPT p. 109., 253., 263., 271. – GYSZT p. 470. – Győr 1847–1850ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta. Szemelvények Ecker János kéziratos naplójából. Győr, 1973. p. 125–126. – PF 1. köt. p.149., 164. – MKL – Szemináriumi könyvtár katalógusa 2–3. köt.

Szakirodalmi rövidítések