Bánóczy Gyula, dezséri, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. december 4., 17:19-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1862. május 12. – Győr, 1948. február 8.: orvos. Szülők: B. János, Lacza Rozália. Felesége: Zöhls Gizella. 1880-ban érettségizett a Pannonhalmi Szent…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1862. május 12. – Győr, 1948. február 8.: orvos.

Szülők: B. János, Lacza Rozália. Felesége: Zöhls Gizella.

1880-ban érettségizett a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában. 1886-ban kapott orvosi diplomát a Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán, még ez évben a pesti piarista gimnázium iskolaorvosa és egészségtantanára lett. 1886-ban műtőorvosi oklevelet szerzett, Győrbe költözött, iskolaorvos a győri főreáliskolában, 1908-tól 1935-ig a Győri Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskolában is iskolaorvos. Mindkét intézményben az egészségtant is tanította. 1889-től a püspöki szentszék, továbbá a kerületi munkásbiztosító pénztár orvosa. Győr szabad királyi város 1895-ben kinevezte tisztiorvosnak, 1915-ben országos közegészségügyi tanácsosi címet kapott. 1928-ban felmentését kérte, nyugdíjazták. A katolikus autonómia főjegyzője, 1919-től az Egyesült Keresztény Liga győri csoportjának elnöke, évtizedeken át tagja a város törvényhatósági bizottságának. A Dunántúli Bélyeggyűjtők Egyesületének elnöke.Utolsó lakhely: Árpád út. 27.

A győri köztemető XVIII. parcellájában, családi kriptában nyugszik.

(M. I.)

Művei

  • A győri vízvezeték. Bp., 1886.
  • A gyermekápolásról. Bp., 1889.
  • A gyermektáplálásról. Győr, 1889.
  • Ifjúsági játékok és játszóterek. Győr, 1893.
  • A győri római katolikus isk. önkormányzati szervezeti szabályai. (társszerző: Angyal Armand) Győr, 1900.


Felhasznált irodalom

GYH 1922. jan. 27., júl. 26., okt. 27., 28., dec. 20., 1923. ápr. 28., máj. 1., júl. 6., okt. 23., 1934. máj.6., 26. – FEJEK p. 84. – GULYÁS – C 1941. p. 126., 128. – GYU 1948. febr. 10. – GYMKÁFM p. 84., 86., 166., 186., 189., 194. – HA Győr 234/1948.

Szakirodalmi rövidítések