Aistleitner József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. november 22., 17:30-kor történt szerkesztése után volt. (Művei:)

Sopron, 1883. május 2. – Bp., 1960. szeptember 9.: római katolikus pap, nyelvész.

A középiskolát szülővárosában végezte, 1900-tól a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola növendéke. 1905-ben szentelték fel. 1906-ban tatai segédlelkész, 1907-ben Bécsben hittudományi doktorrá avatták. 1908-ban a Győri Római Katolikus Hittudományi Főiskola prefektusa és bölcselettanára, 1909-től 1925-ig a Győri Királyi Katolikus Tanítónőképző Intézetben tanított.

1913-ban a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1924-ben a Kisfaludy Irodalmi Kör tagja, 1925 és 1950 között a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián a keleti nyelvek nyilvános rendes tanára. Sémi filológiával, az ugariti sémi szövegek nyelvi és kultúrtörténeti kérdéseivel foglalkozott. Ugariti szótárt és nyelvtant készített. 1927-től a Szent István Akadémia rendes tagja, 1928-ban pápai prelátus. 1950-ben nyugdíjazták.

(M. I.)


Művei

  • VII. Gergely élete. Győr, 1924.
  • Loyolai Szent Ignácz. Győr, 1924.
  • A győri püspöki nagyobb papnevelő intézet könyvtárának 1500ig terjedő ősnyomtatványai. Győr, 1931.
  • Héber nyelvtan. Bp., 1932.
  • Vázlatos szír nyelvtan. Bp., 1937.
  • Ein Opfertext aus Ugarit, mit Exkurs über kosmologische Beziehungen der ugaritischen Mythologie. I–II. Bp., 1954–55.
  • Studien zur Sprachverwandtschaft des Ugaritischen. I–II. Bp., 1958.
  • Wörterbuch der ugaritischen Sprache. Berlin, 1963. – 9. Palaestinai arám nyelvtan. Bp., é. n.

Felhasznált irodalom:

RNL – MT – GYPT p. 446 – GULYÁS – KMKA I. p. 4. – Czeglédy Károly: J. Aistleitner = Acta Orientalia 1960. – UMÉL

Szakirodalmi rövidítések