Acsay Xavér Ferenc József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2012. november 22., 15:24-kor történt szerkesztése után volt.

AcsayXaverFerencJozsef.jpg

Esztergom, 1854. szeptember 16. – Győr, 1912. szeptember 27.: bencés szerzetes, tanár, szakíró.

Szülők: A. János, Jágoszky Katalin.

1878-ban szentelték áldozópappá. 1881-től 1884-ig az esztergomi főgimnázium tanára, 1894-ben került Győrbe. 1898-ig a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának igazgatója és a rendház házfőnöke, 1898 és 1899 között ideiglenes nyugdíjazás Bakonybélben, majd haláláig ismét házfőnök és gimnáziumigazgató Győrött. Első nyelvészeti cikkeit diák korában írta a Magyar Nyelvőrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9. – A győri köztemetőben, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend kriptájában nyugszik.

(G. F.)

Művei

 • A prózai műfajok elmélete. Bp., 1889.
 • Millenniumi emléklapok. Győr, 1896.
 • A győri katholikus főgymnázium története. Győr, 1901.
 • A pannonhalmi Szent Benedek-rend alapítása kilencszázados évfordulójának ünnepén mondott beszéd. Győr, 1901.
 • A hitszónoklati képzés kérdéséhez. Bp., 1902.
 • A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1896, 1899, 1902-ben. Győr, 1902.
 • Ifjúsági szentbeszédek. 1–2. kötet. Győr, 1905–1912.
 • A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1908-ban. Győr, 1908.
 • Rónay Jácint János élete. Győr, 1908.
 • Szent Benedek. Győr, 1908.
 • Esketőbeszéd. Győr, 1910.
 • Anemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. Pápa, 1910.
 • Ifjúsági szentbeszédek.
 • kötet. Győr–Bp., 1905, 1908, 1912.
 • Az érettségi vizsgálatok írásbeli és szóbeli részének elbírálása. Győr, é. n.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – PBRT 6. B. p. 317. – MVV p. 161. –KIKNT p. 80. – GYPT p. 80., 114. – GULYÁS – PSZBRN p. 112. – PF 1. köt. p. 123., 127., 130., 189. – MKL – HA Győr 724/1912.

Szakirodalmi rövidítések