Acsay Xavér Ferenc József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen SSJA (vitalap | szerkesztései) 2012. október 3., 16:31-kor történt szerkesztése után volt.

AcsayXaverFerencJozsef.jpg

(Esztergom, 1854. szeptember 16. – Gyõr, 1912. szeptember 27.): bencés szerzetes, tanár, szakíró. – Szülõk: A. János, Jágoszky Katalin. – 1878-ban szentelték áldozópappá. 1881-tõl 1884-ig az esztergomi fõgimnázium tanára, 1894-ben került Gyõrbe. 1898-ig a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Gyõri Fõgimnáziumának igazgatója és a rendház házfõnöke, 1898 és 1899 között ideiglenes nyugdíjazás Bakonybélben, majd haláláig ismét házfõnök és gimnáziumigazgató Gyõrött. Elsõ nyelvészeti cikkeit diák korában írta a Magyar Nyelvõrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9. – A gyõri köztemetõben, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend kriptájában nyugszik. – M.: – 1. A prózai mûfajok elmélete. Bp., 1889. – 2. Millenniumi emléklapok. Gyõr, 1896. – 3. A gyõri katholikus fõgymnázium története. Gyõr, 1901. – 4. A pannonhalmi Szent Benedek-rend alapítása kilencszázados évfordulójának ünnepén mondott beszéd. Gyõr, 1901. – 5. A hitszónoklati képzés kérdéséhez. Bp., 1902. – 6. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzõkönyve 1896, 1899, 1902-ben. Gyõr, 1902. – 7. Ifjúsági szentbeszédek. 1–2. kötet. Gyõr, 1905–1912. – 8. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzõkönyve 1908-ban. Gyõr, 1908. – 9. Rónay Jácint János élete. Gyõr, 1908. – 10. Szent Benedek. Gyõr, 1908. – 11. Esketõbeszéd. Gyõr, 1910. – 12. A nemzeti elem az Árpádok mûvelõdésében és iskolázásában. Pápa, 1910. – 13. Ifjúsági szentbeszédek. 13. kötet. Gyõr–Bp., 1905, 1908, 1912. – 14. Az érettségi vizsgálatok írásbeli és szóbeli részének elbírálása. Gyõr, é. n. (G. F.)

SZINNYEI – PBRT 6. B. p. 317. – MVV p. 161. – KIKNT p. 80. – GYPT p. 80., 114. – GULYÁS – PSZBRN p. 112. – PF 1. köt. p. 123., 127., 130., 189. – MKL – HA Gyõr 724/1912.