„Acsay Xavér Ferenc József” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
1. sor: 1. sor:
 
[[Fájl:AcsayXaverFerencJozsef.jpg|left|border]]
 
[[Fájl:AcsayXaverFerencJozsef.jpg|left|border]]
  
(Esztergom, 1854.
+
Acsay Xavér Ferenc József (Esztergom, 1854. szeptember 16. – Győr, 1912. szeptember 27.): bencés szerzetes, tanár, szakíró. – Szülők: A. János, Jágoszky Katalin. – 1878-ban szentelték áldozópappá. 1881-től 1884-ig az esztergomi főgimnázium tanára, 1894-ben került Győrbe. 1898-ig a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának igazgatója és a rendház házfőnöke, 1898 és 1899 között ideiglenes nyugdíjazás Bakonybélben, majd haláláig ismét házfőnök és gimnáziumigazgató Győrött. Első nyelvészeti cikkeit diák korában írta a Magyar Nyelvőrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9. – A győri köztemetőben, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend kriptájában nyugszik. – M.: – 1. A prózai műfajok elmélete. Bp., 1889. – 2. Millenniumi emléklapok. Győr, 1896. – 3. A győri katholikus főgymnázium története. Győr, 1901. – 4. A pannonhalmi Szent Benedek-rend alapítása kilencszázados évfordulójának ünnepén mondott beszéd. Győr, 1901. – 5. A hitszónoklati képzés kérdéséhez. Bp., 1902. – 6. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1896, 1899, 1902-ben. Győr, 1902. – 7. Ifjúsági szentbeszédek. 1–2. kötet. Győr, 1905–1912. – 8. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1908-ban. Győr, 1908. – 9. Rónay Jácint János élete. Győr, 1908. – 10. Szent Benedek. Győr, 1908. – 11. Esketőbeszéd. Győr, 1910. – 12. Anemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. Pápa, 1910. – 13. Ifjúsági szentbeszédek. 13. kötet. Győr–Bp., 1905, 1908, 1912. – 14. Az érettségi vizsgálatok írásbeli és szóbeli részének elbírálása. Győr, é. n.  
szeptember 16. – Gyõr,
+
''(G. F.)''
1912. szeptember 27.):
 
bencés szerzetes, tanár,
 
szakíró. – Szülõk: A. János,
 
Jágoszky Katalin. –
 
1878-ban szentelték áldozópappá.
 
1881-tõl 1884-ig
 
az esztergomi fõgimnázium tanára, 1894-ben
 
került Gyõrbe. 1898-ig a Pannonhalmi Szent
 
Benedek-rend Gyõri Fõgimnáziumának
 
igazgatója és a rendház házfõnöke, 1898 és
 
1899 között ideiglenes nyugdíjazás Bakonybélben,
 
majd haláláig ismét házfõnök és
 
gimnáziumigazgató Gyõrött. Elsõ nyelvészeti
 
cikkeit diák korában írta a Magyar
 
Nyelvõrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör alapító
 
tagja. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9.
 
– A gyõri köztemetõben, a Pannonhalmi
 
Szt. Benedek-rend kriptájában nyugszik. –
 
M.: – 1. A prózai mûfajok elmélete. Bp.,
 
1889. – 2. Millenniumi emléklapok. Gyõr,
 
1896. – 3. A gyõri katholikus fõgymnázium
 
története. Gyõr, 1901. – 4. A pannonhalmi
 
Szent Benedek-rend alapítása kilencszázados
 
évfordulójának ünnepén mondott beszéd.
 
Gyõr, 1901. – 5. A hitszónoklati képzés
 
kérdéséhez. Bp., 1902. – 6. A pannonhalmi
 
bencés magyar nyelvi szaktanárok
 
módszeres megállapodásainak jegyzõkönyve
 
1896, 1899, 1902-ben. Gyõr, 1902. – 7.
 
Ifjúsági szentbeszédek. 1–2. kötet. Gyõr,
 
1905–1912. – 8. A pannonhalmi bencés
 
magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak
 
jegyzõkönyve 1908-ban.
 
Gyõr, 1908. – 9. Rónay Jácint János élete.
 
Gyõr, 1908. – 10. Szent Benedek. Gyõr,
 
1908. – 11. Esketõbeszéd. Gyõr, 1910. – 12. A
 
nemzeti elem az Árpádok mûvelõdésében
 
és iskolázásában. Pápa, 1910. – 13. Ifjúsági
 
szentbeszédek. 13. kötet. Gyõr–Bp.,
 
1905, 1908, 1912. – 14. Az érettségi vizsgálatok
 
írásbeli és szóbeli részének elbírálása.
 
Gyõr, é. n. (G. F.)
 
  
SZINNYEI – PBRT 6. B. p. 317. – MVV p. 161.
+
SZINNYEI – PBRT 6. B. p. 317. – MVV p. 161. –KIKNT p. 80. – GYPT p. 80., 114. – GULYÁS – PSZBRN p. 112. – PF 1. köt. p. 123., 127., 130., 189. – MKL – HA Győr 724/1912.
KIKNT p. 80. – GYPT p. 80., 114. – GULYÁS –
 
PSZBRN p. 112. – PF 1. köt. p. 123., 127., 130.,
 
189. – MKL – HA Gyõr 724/1912.
 

A lap 2012. október 24., 15:15-kori változata

AcsayXaverFerencJozsef.jpg

Acsay Xavér Ferenc József (Esztergom, 1854. szeptember 16. – Győr, 1912. szeptember 27.): bencés szerzetes, tanár, szakíró. – Szülők: A. János, Jágoszky Katalin. – 1878-ban szentelték áldozópappá. 1881-től 1884-ig az esztergomi főgimnázium tanára, 1894-ben került Győrbe. 1898-ig a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának igazgatója és a rendház házfőnöke, 1898 és 1899 között ideiglenes nyugdíjazás Bakonybélben, majd haláláig ismét házfőnök és gimnáziumigazgató Győrött. Első nyelvészeti cikkeit diák korában írta a Magyar Nyelvőrbe. A Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9. – A győri köztemetőben, a Pannonhalmi Szt. Benedek-rend kriptájában nyugszik. – M.: – 1. A prózai műfajok elmélete. Bp., 1889. – 2. Millenniumi emléklapok. Győr, 1896. – 3. A győri katholikus főgymnázium története. Győr, 1901. – 4. A pannonhalmi Szent Benedek-rend alapítása kilencszázados évfordulójának ünnepén mondott beszéd. Győr, 1901. – 5. A hitszónoklati képzés kérdéséhez. Bp., 1902. – 6. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1896, 1899, 1902-ben. Győr, 1902. – 7. Ifjúsági szentbeszédek. 1–2. kötet. Győr, 1905–1912. – 8. A pannonhalmi bencés magyar nyelvi szaktanárok módszeres megállapodásainak jegyzőkönyve 1908-ban. Győr, 1908. – 9. Rónay Jácint János élete. Győr, 1908. – 10. Szent Benedek. Győr, 1908. – 11. Esketőbeszéd. Győr, 1910. – 12. Anemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. Pápa, 1910. – 13. Ifjúsági szentbeszédek. 13. kötet. Győr–Bp., 1905, 1908, 1912. – 14. Az érettségi vizsgálatok írásbeli és szóbeli részének elbírálása. Győr, é. n. (G. F.)

SZINNYEI – PBRT 6. B. p. 317. – MVV p. 161. –KIKNT p. 80. – GYPT p. 80., 114. – GULYÁS – PSZBRN p. 112. – PF 1. köt. p. 123., 127., 130., 189. – MKL – HA Győr 724/1912.