„Acsády Ádám Péter” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
1. sor: 1. sor:
 
[[Fájl:AcsadyAdamPeter.jpg|left|border]]
 
[[Fájl:AcsadyAdamPeter.jpg|left|border]]
  
Acsády Ádám Péter (Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.): r. k. püspök, fõispán. – Szülõk: A. Pál, Szegedy Magdolna.
+
Acsády Ádám Péter (Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.): r. k. püspök, főispán. – Szülők: A. Pál, Szegedy Magdolna. – Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrött segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, Győrött kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722– 23-ban mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a kir. tábla prelátusa. 1725ben veszprémi megyés püspök, főispán és kir. kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen. – A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla.  
– Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705ben szentelték pappá, Gyõrött segédlelkész,
+
''(G. F.)''
Pápán plébános 1711ben, Gyõrött kanonok 1713tól 1736ig. 1719tõl gyõri székesegyházi fõesperes. 1722– 23ban mint a káptalan országgyûlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723ban vaskai apát, a következõ évben a kir. tábla prelátusa. 1725ben veszprémi megyés püspök, fõispán és kir. kancellár. Pápai megerõsítést csak 1726ban kapott, ezt követõen szentelték püspökké Bécsben. 1728ban belsõ titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732ben lemondatták. Õ építtette a gyõri karmeliták fõoltárát. 1741ben részt vett a pozsonyi országgyûlésen. – A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla. (G. F.) PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL
+
 
UMÉL
+
PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL– UMÉL

A lap 2012. október 24., 15:10-kori változata

AcsadyAdamPeter.jpg

Acsády Ádám Péter (Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.): r. k. püspök, főispán. – Szülők: A. Pál, Szegedy Magdolna. – Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrött segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, Győrött kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722– 23-ban mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a kir. tábla prelátusa. 1725ben veszprémi megyés püspök, főispán és kir. kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen. – A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla. (G. F.)

PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL– UMÉL