„Acsády Ádám Péter” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
 
1. sor: 1. sor:
[[Fájl:AcsadyAdamPeter.jpg|left|border]]
+
[[Fájl:AcsadyAdamPeter.jpg|right|border]]
  
 
Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.  
 
Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.  

A lap jelenlegi, 2012. december 6., 15:46-kori változata

AcsadyAdamPeter.jpg

Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.

Szülők: A. Pál, Szegedy Magdolna.

Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrött segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, Győrött kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722-23-ban mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a királyi tábla prelátusa. 1725-ben veszprémi megyés püspök, főispán és királyi kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen.

A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL– UMÉL

Szakirodalmi rövidítések