„Acsády Ádám Péter” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
(Új oldal, tartalma: „Acsády Ádám Péter (Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.): r. k. püspök, fõispán. – Szülõk: A. Pál, Szegedy Magdolna. – Teológiai tanulmányait a b…”)
 
 
(26 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
Acsády Ádám Péter (Pápa,
+
[[Fájl:AcsadyAdamPeter.jpg|right|border]]
1680 k. – Pápa, 1744.
+
 
október 10.): r. k. püspök,
+
Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.
fõispán. – Szülõk: A.
+
 
Pál, Szegedy Magdolna.
+
Szülők: A. Pál, Szegedy Magdolna.
Teológiai tanulmányait
+
 
a bécsi Pazmaneumban
+
Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrött segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, Győrött kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722-23-ban mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a királyi tábla prelátusa. 1725-ben veszprémi megyés püspök, főispán és királyi kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen.  
végezte. 1705-ben szentelték
+
 
pappá, Gyõrött segédlelkész,
+
A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla.  
Pápán plébános 1711-ben, Gyõrött
+
 
kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-tõl gyõri
+
''(G. F.)''
székesegyházi fõesperes. 1722– 23-ban
+
 
mint a káptalan országgyûlési követe állást
+
== Felhasznált irodalom ==
foglalt a magyar nyelv jogai mellett.
+
 
1723-ban vaskai apát, a következõ évben a
+
PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL– UMÉL
kir. tábla prelátusa. 1725-ben veszprémi
+
 
megyés püspök, fõispán és kir. kancellár.
+
[[Szakirodalmi rövidítések]]
Pápai megerõsítést csak 1726-ban kapott,
 
ezt követõen szentelték püspökké Bécsben.
 
1728-ban belsõ titkos tanácsos. A kancellári
 
méltóságról 1732-ben lemondatták. Õ
 
építtette a gyõri karmeliták fõoltárát. 1741-
 
ben részt vett a pozsonyi országgyûlésen.
 
A pápai pálos templomban temették el. Pápán
 
1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére,
 
utcát neveztek el róla. (G. F.)
 
PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. –
 
Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti
 
névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai,
 
papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL
 
– UMÉL
 

A lap jelenlegi, 2012. december 6., 16:46-kori változata

AcsadyAdamPeter.jpg

Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.

Szülők: A. Pál, Szegedy Magdolna.

Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrött segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, Győrött kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722-23-ban mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a királyi tábla prelátusa. 1725-ben veszprémi megyés püspök, főispán és királyi kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen.

A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

PNL – RNL – GYPT p. 263. – GYSZT p. 458. – Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1980) püspökei, kanonokai, papjai. München, 1987. p. 11–12. – MKL – MNL– UMÉL

Szakirodalmi rövidítések