Zoltvány Irén Lajos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Érsekújvár, 1859. április 29. – Balatonfüred, 1938. február 12.: bencés szerzetes, tanár.

Tanulmányait 1884-ben fejezte be a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen. A Szent Benedek-rendi Főapátsági Tanárképző Intézet tanára, 1910-ben igazgatója lett. Tudományos munkássága főként a bencés irodalmi múlt feltárására irányult. Ezeket az eredményeit főként a nagy rendtörténeti kötetekben tette közzé, Guzmics Izidor és Czuczor Gergely életművével külön kötetekben is foglalkozott. Jelentek meg cikkei a Győri Közlönyben és a Győri Hírlapban is. Átdolgozta a rendi iskolák imakönyvét (Égi lant, Győr, 1899). 1913-ban tagja és alelnöke lett a Kisfaludy Irodalmi Körnek, 1924-ben pedig társelnöke.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • MÉL, PETRIK, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

PBRT 6. B p. 486–488. – KIKNT p. 77., 78., 80. – Pannonhalmi Szemle 1938 – HE 129. p. – PSZBRN p. 117. – UMIL – Csóka: Szent Benedek fiai... H. n., é. n. p. 910–911.

Szakirodalmi rövidítések