Zoltán Vilmos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pécs, 1869. május 8. – Bp., 1929. június 5.: író, újságíró.

Felesége: Gaár Mariska (1895).

Középiskoláit a pécsi cisztercita főgimnáziumban végezte. Elsajátította a latin, görög, német mellett a francia és az olasz nyelvet, később az angolt is. 1893-ban Győrbe költözött, eleinte a Győri Közlöny munkatársa, később ideiglenes felelős szerkesztője lett. Közben levéltárosi vizsgát tett Budapesten, s 1894-ben gr. Laszberg Rudolf főispán kinevezte Győr vármegye levéltárosának. A Győri Közlöny és a Győri Hírlap egyesülése (1896) után a jogutód Győri Hírlapnál Szávay Gyula szerkesztőtársa lett 1894. szeptember 20. és 1895. szeptember 28. között. Egyben szerkesztője volt az Egyetemes Könyvtár c. kiadványsorozatnak. Győri tartózkodása idején (1893–1906) a győri színházban (később Pécsett is) nagy sikerrel játszották a Szabina c. egyfelvonásos verses történelmi színművét és a Darnay család c. háromfelvonásos drámáját. Ez utóbbi művét a szegedi Dugonics Társaság pályadíjjal tüntette ki. 1906-ban lemondott győri levéltárosi állásáról, és a fővárosba költözött, ahol a Magyarország Vármegyéi és Városai c. nagyszabású kiadói-szellemi vállalkozás munkatársa lett. Ő írta többek között e sorozat keretében megjelent Győr vármegye c. kötet Győr városról szóló fejezetét.

(T. L.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

MVV p. 208. – Gáspár Jenő: Zoltán Vilmos = Képes Krónika 1929. jún. 23. – Londesz Elek: Zoltán Vilmos = Nyugat 1929. – MIL – MÉL – SZINNYEI – GYISB p. 238–255.

Szakirodalmi rövidítések