Zmeskál József, domanoveczei és lestinczi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1819 – Győr, 1863. február 1.: ügyvéd. – Gyermekei: István, Anna, Sándor.

Eleinte katonai nevelőintézetben tanult, majd jogi tanulmányokat folytatott, és ügyvédi vizsgát tett. 1848 márciusában Győrött nemzetőr lett. 1848. szeptember 11-én részt vett a Jellačić elleni harcokban. 1849. január 30-án lett százados a dunántúli nemzetőrökből alakult 70. honvédzászlóaljnál. Világos után a komáromi várőrségnél szolgált a vár feladásáig. Menlevél birtokában elkerülte a felelősségre vonást, ám munkája nem lévén, visszavonultan élt. Egy idő után gr. Viczay-Héderváry Héder uradalmi jogtanácsosa lett. Részt vett a Győri Olvasóegylet munkájában. Az 1850-es évek közepétől Győrött ügyvédi irodát nyithatott. A város és a megye falvainak keresett és ünnepelt ügyvédje lett. Hatezer forintnyi vagyonát az MTA-ra, a Magyar Nemzeti Múzeumra és a Nemzeti Színházra hagyta.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1863. febr. 5. p. 43., máj. 24. p. 168. – KLK 674.

Szakirodalmi rövidítések