Zichy-Ferráris Emánuel, gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pozsony, 1808. december 26. – Bp., 1877. április 5.: cs. és kir. kamarás.

Szülők: gr. Zichy-Ferráris Ferenc, gr. Ferráris Mária. Felesége: Strachan Sarolta.

1825–39-ig az 1. huszárezredben szolgált. Kérte nyugállományba való helyezését, utána vagyonából élt. 1846-ban a Győrben újonnan megalakult polgárőrség 1. bataillonjának zászlóavatásakor szerzett érdemeinek elismeréséül feleségével együtt megkapta a város díszpolgári oklevelét. 1848. május 19-étől a Moson megyei nemzetőrség őrnagya. Részt vett a Jellasics elleni harcokban. 1848. december 15-étől a Radetzky-huszárezred őrnagya. 1849. január 17-én lemondott és elbocsátották. A Moson megyei birtokán élt, 1861-ben felsőházi tag, 1866-tól a Nemzeti Testgyakorló és Vívóegylet elnöke Pesten. 1867-től országgyűlési képviselő.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYMVEL Bp., 1874. 605. p. – Új Idők Lexikona 9–10. k. p. 2417. – Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp., 2000. p. 729. – DISZ

Szakirodalmi rövidítések