Zechmeister László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1889. május 14. – Pasadena, USA, 1972. február 28.: vegyészmérnök.

Zechmeister Károly polgármester fia.

Középiskolai tanulmányait a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskolában végezte 1896 és 1906 között. Tagja lett az iskola önképzőkörének, annak 1904–1905-ben alelnöke. Egyetemi tanulmányait Zürichben, az Eidgenossische Technische Hochschulén végezte, 1913-ban műszaki doktori oklevelet szerzett. Tudományos munkásságát a Nobel-díjas R. Willstätter professzor mellett kezdte. 1919-ben hazatérve a Chinoin-gyár laboratóriumát és kutatási osztályát vezette. 1922-ben kinevezték Pécsre, a Pozsonyi Menekült Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karára egyetemi tanárnak, ahol a kémia tanszék vezetője lett. 1923 és 1933 között Cholnoky Lászlóval közösen végzett kutatásokat, melyek középpontjában a karotinoidok vizsgálatai állottak. Elsőkként vezették be az ún. kromatográfiás módszert a szerves kémiai gyakorlatban. Bécsben adták ki 1937-ben a Cholnoky Lászlóval közösen írt első kromatográfiás kézikönyvet, egyedül végzett kutatásairól számolt be az 1950-ben New Yorkban publikált könyvben. 1938-ban indította útjára és 1970-ig szerkesztette a Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe c. szaklapot. Az MTA levelező (1930), rendes (1940) és tiszteletbeli (1948–1949) tagja. 1940-ben elhagyta az országot, az USA-ban Pasadena városában telepedett le. 1959-ig, nyugalomba vonulásáig a California Institute of Technology professzora volt. 1971-ben rövid látogatást tett Magyarországon, ekkor a Pécsi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává avatták. 1934-ben a párizsi Biokémiai Társaság Pasteur-éremmel tüntette ki, 1949-ben a Claude Bernard-érmet vehette át.

(P. A.)

Művei

  • Bevezetés a trimetriába. Pécs, 1925.
  • Organikus chemia 1–2. köt. Bp., 1930–1932. 3
  • Die chromatographische Absorptionsmethode. (társszerző: Cholnoky László) Wien, 1937–38.
  • Progress in Chromatography 1938–1947. New York, 1950.
  • Cistrans isomeric carotenoids, vitamins A and arylpolyens. Wien, 1962.

Felhasznált irodalom

MÉL – Novákné Németh Beáta: Zechmeister László. 1889–1972. = Révai Miklós Gimnázium 200. Jubileumi emlékkönyv. Győr, 1988. p. 107 –108. – Szabolcs József: A természetes anyagok kémiájának kutatója: Zechmeister László = Természet Világa 1989/10. p. 472–474. – MTTT p. 580–581.

Szakirodalmi rövidítések