Zalka János, combai dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Veszkény, 1820. december 16. – Győr, 1901. január 16.: római katolikus püspök.

Szülők: Z. József, Pénzes Rozália.

Tanulmányait Győrött, Sopronban, Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben végezte. Segédlelkészi beosztások után 1849-ben az esztergomi főiskolán, 1853-ban a pesti Kir. Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán az egyháztörténet tanára. 1859-ben esztergomi kanonok, 1867-ben már győri püspök. Sokat költött templomokra (pl. Enese, Veszkény, Komárom, Bőny, Pér, Himod). Kormányzati idejére esik az Eötvös-féle népoktatási törvény végrehajtása. Ennek során kapott új épületet a tanítóképző, folytatódott a tanító apácarendek letelepítése az egyházmegyében. Bővítette a nagyszeminárium (Káptalandomb 26.) épületét, és ott kapott helyet a püspöki könyvtár is. 1849–50-ben szerkesztette a Katolikus Néplapot, 1856–58-ban a Religiót, támogatta a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek megjelenését. 1876-ban valóságos belső titkos tanácsos lett. Arcképe a sopronbánfalvi templomban látható. Főpásztori leveleit Gerebenics Sándor adta ki Győrben 1898-ban. Utolsó lakhely: Káptalandomb 1.

(G. F.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

GYK 1867. febr. 21. p. 59., ápr. 4. p. 107., 25. p. 131., máj. 9. p. 145–146., aug. 22. p. 266., 1871. jún. 8. p. 210., 1876. jún. 22. p. 4., 1880. jan. 11.p. 2. – EMLÉKKÖNYV – Ruschek Antal: Győr aranymisés püspöke. Győr, 1896. – DH 1911. aug. 29. p.1., 2. – GYH 1939. jan. 22., 24. – SZIKLAY p. 153. – Molnárné Szolnoky Erzsébet: Ar. k. egyház társadalmi és politikai szerepe a győri egyházmegyében Zalka János püspöksége idején. 1982. (kézirat). – HA Győr 18/1901.

Szakirodalmi rövidítések