Zalka György

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1926. február 22. – Győr, 1991. május 2.: tanár.

Szülők: Z. György, Underli Erzsébet.

Győrszabadhegyen végezte az elemi iskolát, majd a Győri II. sz. Magyar Királyi Állami Gárdonyi Géza Polgári Fiúiskolába járt. 1941-ben kezdte tanulmányait a Győri Kir. Kat. Tanítóképző Intézetben. 1945 januárjában került a frontra, hadifogságba esett, ezért csak 1947-ben szerezte meg a tanítói oklevelet. Mosonmagyaróváron kezdett tanítani, 1949-ben került vissza szülővárosába, a Gyógypedagógiai Iskolában dolgozott. 1951-től a Vörös Hadsereg úti Általános Iskolában tanított, közben földrajz és természetrajz tárgyakból tanári szakképesítést szerzett.1959–1962-ben a Gombos Ferenc Általános Iskola igazgatója, ezután a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója 1962-től 1986-ig. 1967-ben alapító tagja, majd tizenöt éven át titkára a Magyar Pedagógiai Társaság Győr-Sopron megyei tagozatának. Szerkesztette a Pedagógiai tanulmányok c. sorozatot 1971-től, melyben a Győr-Sopron megyei pedagógusok díjnyertes pályamunkái jelentek meg. 1973. májusától 1982 januárjáig a Hogyan? c. pedagógiai szaklap szerkesztője volt. Számos publikációja jelent meg a szaksajtóban a Hogyan?, a Pedagógusok Lapja, a Pedagógiai Szemle, a Köznevelés c. folyóiratokban, főként a közösségi, osztályfőnöki munka, iskolai vezetés témakörben. 1983-ban Apáczai Csere János-emlékérmet kapott. 1986-ban vonult nyugalomba.

(P. A.)

Művei

Vezetői gyakorlatom. Bp., 1986.

Felhasznált irodalom

Z. Szabó László: Zalka György tanár = Győr 1975/7. p. 2. – Zalka György: Emlékezés régi iskoláimra = Műhely 1981/1. p. 74–79. – Zalka György emlékezete = Hogyan tovább? 1991/3. p. 14. – CSK – HA Győr 802/1991. – SZA Győr 168/1926. – GYISB p. 348.

Szakirodalmi rövidítések