Zacher Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Homok­bödöge, 1906. augusztus 1. – Bp., 1993. május 7.: ének­-és zenetanár.

A pápai Tanítóképző Inté­zetben 1927. június 25­-én kapott tanítói oklevelet. 1927. szeptember 1­-jén kezdte meg pedagógusi pályáját. Első iskolája a Győri Evangéli­kus Népiskola volt, amelyben két évtize­den át dolgozott. 1953. június 28-­án kapott ének­-zene szaktanári oklevelet. A Győri Állami Tanítóképző Intézetben, majd a Nagy Jenő utcai Állami Általános Iskolában dol­gozott, innét 1959. július 1-­jei hatállyal ének-és zenetanárként a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe került. Itt egészen az 1966. augusztus 31­-én bekövetkezett nyugdíjazásáig tanított. Több kórusnak, így a Győri Textilipari Vállalat, a Magyar Államvasutak győri énekkarának volt elis­mert karnagya.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

CSK

Szakirodalmi rövidítések