Xántus Ignácné

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bérbaltavár, 1807 – Győr, 1877. július 27.

Férje X. Ignác, gyermekei: János, Gyula, Amália.

A Xántus család 1856­-ban költözött Győrbe a Somogy me­gyei Csokonyáról. Férje halála után (1849) a csonka család összefogója lett. A nehéz anyagi körülmények mellett súlyosbította helyzetét, hogy János fia Londonból írt le­velei miatt az önkényuralom hatóságai zaklatták, és a letartóztatás veszélye fe­nyegette. Írt verseket és műfordításokat, amelyeket fia nevén adott ki. Győrött a Jó­tékony Nőegyletben tevékenykedett. Szá­mos gyűjtést kezdeményezett az árvák és a szegények javára, emiatt köztiszteletnek örvendett.

Hamvait a régi belvárosi teme­tőben helyezték örök nyugalomra.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

Vahot Imre: Hazai utazásom naplójából = Nap­kelet 1862. július 6. – GYK 1877. júl. 29. p. 3. – Sándor István: Xántus János. Bp., 1970. – Tóth László: Adatok Xántus János győri kapcso­latairól = Arrabona 35. köt. Győr, 1996. p. 75– 96. – Xántus család levelesládája, családi iratok = Xántus János Múzeum

Szakirodalmi rövidítések