Wottitz Gusztáv, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrsziget, 1856. április 19. – Győr, 1915. november 28.: jogász, közgazdász.

Szülők: W. Adolf, Kőnig Rozália. W. Károly öccse. Felesége: Wimmer Fanni. Fia: W. Pál.

1877-ben Bécsben szerzett jogi és közgazdasági diplomát. 1890-ben a Győri Szeszgyár és Finomító Rt. munkatársa lett. Elsősorban jogi és kereskedelmi- értékesítési feladatokat végzett. 1895-ben a városi közgyűlés tagjává választották. 1896-ban az alakuló Magyar Waggon-és Gépgyár Rt. ötven részvényét birtokolta. Az 1897. április 21-én tartott részvényes ülésen elnök-igazgatóvá választották. 1901. augusztus 3-án megalapította a győri Munkáslakásépítő Részvénytársaságot. 1902. augusztus 10-én a Munkás utca első 41 családi háza elkészült. 1910-től az Adria Biztosító győri irodájának vezetője. A Gyáriparosok Országos Szövetsége győri csoportjának elnöke, a Győri Magántisztviselők Otthonának vezetője. A városi közgyűlés jogi, közgazdasági és ipari bizottságának tagja.

A győri izraelita temetőben nyugszik.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1896. márc. 27., dec. 23., 1897. jan. 3., 1915. nov. 30. p. 2, 3., dec. 1., dec. 2. – GYSZKVKJ 1914. jan. 30/75., 1915. dec. 30/258. – GYWPVGT p. 13., 25. – Honvári János: Kis magyar ipartörténet. A győri Szeszgyár története. Bp., 1995. p. 31.

Szakirodalmi rövidítések