Winter (Vinter) Ernő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1897. márci¬us 15. – Bp., 1971. június 2.: vegyészmérnök.

Szülők: Vinter Nándor, Dringler Regina.

Születéskori lakhely: Apátúr u. 8. A Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskolában érettségizett 1915-ben. Az első világháborúban az olasz fronton harcolt. 1920–1924 között a vegyiparban működött. 1925-ben a budapesti Magyar Kir. József Műegyetemen szerezte oklevelét. A budapesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél helyezkedett el, ahol egyéves megszakítással 1950-ig dolgozott. Itt fejlesztette ki a közvetett fűtésű katódot, valamint – munkatársaival együtt – több eredeti csőkonstrukciót. 1950-ben a Távközlési Kutatóintézet munkatársa. 1958-tól az MTA újonnan alapított Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese és az ottani elektronfizikai kutatás irányítója. Sokat foglalkozott az izzólámpák ívleégési problémáival. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) alapító tagja. Szülővárosában, az ifjú kémikusok dunántúli versenyein a bírálóbizottságot vezette. 1951-ben a MTA levelező, 1956-ban rendes tagja lett. Kétszázhetven szabadalom viseli a nevét, csak hetven magyar. Kétszer kapott Kossuth-díjat, 1950-ben és 1953-ban, s kétszer nyerte el a Puskás Tivadar-díjat is. A Magyar Népköztársasági Érdemrend tulajdonosa volt. Győri kötődését és munkásságát a Stelczer Lajos utcában emléktábla örökíti meg. Győrött utca őrzi emlékét.

(G. G. E.)

Művei

  • Vákuumtechnika. II. Oxidkatód. Bp., 1954.
  • Válogatott fejezetek a ferromágnesesség témaköréből. Bp., 1955.
  • Proceedings of the Symposium on Electron-and Vacuum Physics, Hungary 1962. Bp., 1963.
  • Single Electron Generated Current Pulse in a Vacuum Diode. Bp., 1964.
  • A magyar elektroncsőipar szolgálatában. Winter Ernő munkássága. Bp., 1967.

Felhasznált irodalom

MÉL – K 1971. jún. 6. p. 5. – MTAT p. 500. – MTTT p. 573–574. – MTL p. 873. – EEGYK p. 184. – SZA Győr 155/1897.

Szakirodalmi rövidítések