Winkler Oszkár dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1907. január 19. – Sopron, 1984. december 19.: építész.

Tanulmányait a BME Építészeti Osztályán végezte, majd a Berlin-charlottenburgi Műszaki Egyetem vendéghallgatója, Bruno Taut és Hans Poelzig tanítványa. Budapesten, majd Sopronban dolgozott (Frankenburg út 6. sz. bérház, 1935; Károly-kilátó, 1935; menedékház a soproni hegyekben, 1935; egyetem matematikai pavilonja, 1942). Nyertes tervpályázata alapján tervezte Hegedűs Bélával és Schall Józseffel a kecskeméti OTI-székházat (1948 –1949). 1948-ban Győrben és Sopronban megszervezte az első vidéki állami tervezőirodákat: a Magasépítési Tervező Intézet (MATI) Győri Irodáját 1948-tól 1950-ig, a Soproni Irodát 1956-ig vezette. 1957-től 1965-ig a Győri Tervező Vállalat főépítésze, a győri építészek terveinek bírálója és tanácsadója. 1948 és 1968 között Sopronban, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Barcson és a Dunántúl sok más településén nagyszámú köz-és lakóépületet tervezett. 1960-ban munkatársaival Sopron általános rendezési tervét készítette. 1948-tól 1975-ig a BME Sopronban működő Bánya-, Kohó-és Erdőmérnöki Karán az Építéstani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 1964–1969 között a Faipari Kar dékánja. 1963-tól a műszaki tudományok kandidátusa. 1953-ban első vidéki építészként kapta meg az Ybl Miklós-díjat. Jó kezű grafikus, kiváló akvarellista volt. Nagyszámú szakcikket, tanulmányt és könyvet írt (Bruno Taut, Bp. 1980., Alvar Aalto, Bp.1982).

(W. G.)

Művei

  • Építési anyagok és szerkezetek. Sopron, 1950.
  • Erdészeti építés 1–2. Sopron, 1950.
  • Brno Taut. Bp., 1980.
  • Alvar Aalto. Bp., 1982.

Felhasznált irodalom

MÉL – MÉPL – Faipar 35. évf. 1985. 4. sz. p.124–125. – Magyar Építőművészet 1985. 2. sz. – Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között. Bp., 1986. p. 87–88. – Pusztai László: A modern forma kora = Soproni Magazin 1986. – K 1987. jan. 18. – ÉMA p. 39., 53., 86., 453., 454., 459., 465. – MN 1997. jan. 19. – Soproni Műhely 1997. 8–9. sz. p. 102–103. – KML –Magyar Építőipar 1999. 7–8. sz. p. 189–190. – Sarkady Sándor: Aranykönyv 2000. Sopron, 1999. p. 200. – Grabner József: Akvarellek. Sopron, 2000. p. 6–8. – Soproni Kalendárium 2001. p. 55 – Nyugati Kapu 4. évf. 2002. márc. 8. 142. sz. p. 7. – Winkler Gábor: Winkler Oszkár (1907– 1984) élete és munkássága. Sopron 2002. – Soproni Szemle 39. évf. 2. sz. p. 186–187. – Soproni Szemle 42. évf. 3. sz. p. 232–242.

Szakirodalmi rövidítések