Winkler Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Felsőgalla, 1888. szeptember 7. – Győr, 1959. szeptember 3.: római katolikus pap, iskolaigazgató.


A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1907-ben. A Győri Püspöki Hittudományi Főiskola után, 1911. január 27-én szentelték áldozópappá. Előbb Nagylózson, majd Nezsiderben káplán. 1914-től helyettes plébános, a katolikus autonómiai elemi iskolákban és a Csury-féle magániskolában hitoktató. 1914-től 1918-ig tábori lelkész; II. oszt. lelkészi érdemkereszttel és a Vörös Kereszt II. oszt. díszjelvényével tüntették ki. 1918-tól 1921-ig győr-belvárosi káplán, közben 1919-ben helyettes plébános. 1921–1924-ig székesegyházi igazgató és a polgári fiúiskolák hitoktatója. 1924. szeptember 1-jétől 31 éven át a győr-nádorvárosi Szent Kamillus-plébániatemplom plébánosa. 1928-tól prépost. Igazgatója a Győrnádorvárosi Római. Kat. Elemi és Polgári Leányiskolának, a Katolikus Nővédő Egyesületnek, a Rózsafüzér-társulatnak. 1931-ben Szeplőtelen Fogantatásról nevezett és Szent László pártfogása alatt álló kongregáció létesíté¬sét szervezte meg a nádorvárosi férfiak számára. Tagja a Győri Keresztény Takarék-és Hitelszövetkezet felügyelőbizottságának, valamint a Győr szabad kir. város törvényhatósági bizottságának. A második világháború után újra megszervezte az egyházkerület vallásos és kulturális mozgalmait. 1955-től haláláig székesegyházi kanonok.

(I. S. E. – Z. K.)

Művei

  • A győrnádorvárosi Szent Kamillus plébániatemplom énekes és imádságos könyve. Szombathely, 1941.

Felhasznált irodalom

Bóna László: Magyar Világ. Bp., 1929. – FEJEK– GYKVÉM – SDJ

Szakirodalmi rövidítések