Werdenich Endre, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Lajtakörtvélyes, 1871. november 25. – Győr, 1933. február 16.: római katolikus pap, tanár.

Szülők: W. Jakab, Fábrich Mária.

Hittudományi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte 1890–1897-ben. 1894. július 6-án szentelték pappá. 1897-ben teológiai doktor lett. Káplán Magyaróvárott 1897–98-ban, hittanár Sopronban a Honvéd-főreáliskolában 1898–1900-ban, tanulmányi felügyelő a kisebb papneveldében 1900–1902-ben, közben helyettes plébános Bősárkányban és Mosonszentpéterben 1901-ben. A hittudományi főiskolán a bölcselet és az alapvető dogmatika tanára 1902–08-ban. Császári és királyi udvari káplán és a bécsi Augustineum lelki igazgatója, majd tanulmányi felügyelője 1909 –20-ban. Pápai kamarás, a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Teológiai Karának bekebelezett doktora 1910-ben, a bécsi egyetemen az ágazatos dogmatika tanára 1912–20-ban, az I. Ferenc József-rend lovagja 1917-től, a győri papnevelde igazgatója 1920–33-ban, egyúttal a teológiai főiskolán a dogmatika tanára. Győri székesegyházi kanonok 1924–33-ban. Az Aquinói Szent Tamás Társaságnak és a Szent István Akadémia hittudományi és bölcseleti osztályának rendes tagja 1916-tól. A Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagja 1926-tól. Cikkei a Bölcseleti Folyóiratban, a Hittudományi Folyóiratban, a Győri Szemlében,az Eucharisztikus Értesítőben, valamint a Borromaeusban jelentek meg. Utolsó lakhely: Papnövelde u. 11.

A győri köztemető V. parcellájában nyugszik.

(Ki. T.)

Művei

  • A boldog ember utja. Győr, 1903.
  • A lét teljessége. Bp., 1904.
  • Természetes istentan. Győr, 1904.
  • A természetbölcselet kézikönyve. Győr, 1910.

Felhasznált irodalom

GYSZT 496. p. – SDJ – HA Győr 105/1933.

Szakirodalmi rövidítések