Virág János Jeromos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1904. november 10. – Győr, 1985. április 20.: tanár, c. apátplébános, egyházi író.


Középiskolai tanulmányait a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. Belépett Csornán a premontrei rendbe, ahol a Jeromos nevet kapta. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. 1929-ben pappá szentelték. Csornán kezdett ifjúsági pasztorációját a Nagyváradi Egyházmegyében folytatta, majd Debrecenben plébános, címzetes apátplébános. Az iparos fiatalokat a keresztény erkölcs elfogadására és betartására nevelte. Győrbe visszatérve a Hittudományi Főiskolán tanított. „Atyai szeretettel igyekeztem Krisztus világosságába emelni az ifjúságot” – írja visszaemlékezésében szolgálatáról. Utolsó lakhely: Szarvas u. 19.

(T. V. L.)

Művei

  • A felszabadulástól a családig. Szalézi Művek, 1942.

Felhasznált irodalom

Magyar Katolikus Almanach. Bp. 1984. p. 538., 540., 561., 562.

Szakirodalmi rövidítések